Nguyễn Quốc Vinh - Co- Founder Asia Business Insider: Đừng bao giờ sợ thất bại

CEO Nguyễn Quốc Vinh - Co- Founder Asia Business Insider chia sẻ về quá trình tạo nên thành công.