Nguyễn Thanh Trang: CEO Asia Business Insider – Tấm gương sáng về sự nỗ lực học hỏi

Thế giới xung quanh thay đổi từng ngày, như muốn con người cũng cần phải học hỏi và không ngừng trau dồi những kiến thức mới để có thể vững bước. Cô Nguyễn Thanh Trang – CEO Asia Business Insider chính là một ví dụ điển hình của việc nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ để tiếp thu và bắt kịp với xu hướng thị trường trong thời đại mới.