Các loại visa du lịch úc

Úc có nhiều loại visa. Từ visa du lịch đến visa du học, visa thăm thân, visa lao động…. Trong các loại visa du lịch Úc lại bao gồm nhiều loại visa du lịch hay nhiều phân lớp như visa 601, visa 651, visa 771…. Cần căn cứ vào đặc trưng để chọn đúng loại visa du lịch Úc phù hợp với mục đích chuyến đi.